Prislista

Prislista

Grundavgift:

  • Läkarbesök: 1 100 kr
  • Receptförnyelse via telefon/e-post: 350 kr


Tillägg för operativa åtgärder:

  • Kryokirurgi (frysning) / Kyrettage (skrapning) / Elektrokirurgi (bränning): från 300 kr
  • Excisionskirurgi med sutur (stygn): 1 800 kr/fläck
  • Suturtagning: 400 kr
  • Hudbiopsi: 400 kr


Laboratorieprover:

  • PAD (vävnadsprov): från 800 kr
  • Roaccutanprover: 400 kr
  • Övriga prover: enligt lista