Prislista

Prislista

Grundavgift:

  • Läkarbesök: 950 kr
  • Receptförnyelse via telefon/e-post: 300 kr


Tillägg för operativa åtgärder:

  • Kryokirurgi (frysning) / Kyrettage (skrapning) / Elektrokirurgi (bränning): från 250 kr
  • Excisionskirurgi med sutur (stygn): 1 500 kr/fläck
  • Suturtagning: 300 kr
  • Hudbiopsi: 300 kr


Laboratorieprover:

  • PAD (vävnadsprov): från 750 kr
  • Roaccutanprover: 300 kr
  • Övriga prover: enl. lista