Patientinformation

Patientinformation

Acne

Acne är en av den vanligaste hudåkomman på en hudläkarmottagning. 80-90% av alla unga mellan 12-24 år får acne någon gång i mer eller mindre omfattning. Även en del vuxna kan drabbas. Acne förekommer huvudsakligen i ansiktet, på skuldrorna/ryggen eller på bröstet. På dessa ställen finns hårsäckar med små fina hår, men med stora talgkörtlar. Vid acne förändras talgkörtelns aktivitet på olika sätt:

 • Talgproduktionen ökar och huden ser fet ut
 • Talgkörtelns utförsgång täpps igen och en vit eller mörk propp bildas (pormaskar)
 • Mängden av bakterier ökar onormalt
 • Vävnad runt talgkörteln irriteras och en inflammation uppstår (finnar)

Vi kan erbjuda medicinsk behandling av acne i alla svårighetsgrader:

 • Olika receptbelagda krämer/gel
 • Antibiotika tabletter
 • Hos kvinnor även vissa p-piller som har bra antiandrogen effekt
 • Vid mycket svår acne kan vi behandla med medicinen Roaccutan (Isotretinoin) som endast kan erhållas via hudläkare

Rosacea

Rosacea är en acne liknande hudåkomma (acne rosacea) som drabbar många vuxna. Orsaken till rosacea är för närvarande ej känd. Det finns misstanke om mekanismer som styr blodkärlens funktion i ansiktshuden som startar inflammationen i talgkörtel/hårsäcksapparaten.  

Vi kan erbjuda medicinsk behandling med olika receptbelagda krämer och antibiotika tabletter.

Vårtor

Verruca vulgaris (vanliga virusvårtor) drabbar ofta händer och fötter. Kondylom är virusvårtor som drabbar underlivet. Dessa kan behandlas med frysning eller bränning.

Hudtumörer

Andelen av patienter som söker för hudtumörer ökar stadigt på alla hudmottagningar i landet. Solvanor anses som huvudorsaken till detta. Ökade livslängd ger också fler hudtumörer.

Basaliom
Basaliom är den vanligaste typen av hudtumör i Sverige. Antal nya fall i Sverige är ca 30000 per år. Den anses som en ”snäll” form av hudcancer då tumören enbart växer i huden och inte sprider sig till övriga delar av kroppen. Basaliom växer ofta långsamt och kan se ut på olika sätt.

Det kan se ut som:

 • Ett svårläkt sår
 • En rödknopp/kula och ibland ärrliknande
 • En eksemliknande fläck och ibland pigmenterad

Basaliom kan behandlas på många olika sätt:

 • Kryoterapi med flytande kväve (frysning)
 • Kyrettage och elektrodessikation (skrapning och bränning)
 • Kirurgisk excision (operation med kniv)
 • Fotodynamisk terapi (ljusbehandling)
 • Medicinsk kräm

Aktiniska keratoser
Aktiniska keratoser är mycket vanliga ytliga cellförändringar i huden p.g.a. omfattande överexponering för solstrålning (solskada). Aktiniska keratoser är inte hudcancer men obehandlade kan de övergå till skivepitelcancer. Aktiniska keratoser förekommer ofta i ansiktet. De ser ut som små, tunna, rodnande, fjällande eller skrovliga förändringar.

Behandling:

 • Kryoterapi med flytande kväve (frysning)
 • Kyrettage och elektrodessikation (skrapning och bränning)
 • Fotodynamisk terapi (ljusbehandling)
 • Medicinsk kräm

Skivepitelcancer
Skivepitelcancer är relativt ovanlig med ca 3000 nya fall per år i Sverige. Skivepitelcancer kan ge metastaser (spridning till lymfkörtlar och andra organ). Skivepitelcancer kan se ut som en rodnande kula i huden eller ett svårläkt sår.

Behandling är kirurgisk excision.

Malignt melanom
Malignt melanom anses som den farligaste form av hudtumör då den har mycket större benägenhet att ger metastaser (spridning till lymfkörtlar och andra organ) om den upptäcks sent. Ca 2000 nya fall upptäcks i Sverige varje år. De flesta botas tack vare tidig upptäckt. Förändring av en leverfläck i storlek, form och färg är tidiga tecken på malignt melanom som ska föranleda besök hos hudläkare. Som hudläkare har vi mycket stor erfarenhet av att bedöma olika leverfläckar och vi använda ett dermatoskop som gör diagnostiken betydligt säkrare.

Behandling av ett tidigt malignt melanom är kirurgisk excision med minst 1 cm marginal. Ibland kan det behöva göras en lymfkörtelundersökning. Vid spridning kan både strål-och cellgiftsbehandling behövas.


Svampinfektioner

En vanlig form av svampinfektion som drabbar huden på bålen kallas pityriasis versicolor. Det kan se ut som ljusa fjällande fläckar eller bruna fjällande fläckar. Det är vanligt vid hög temperatur och hög luftfuktighet. I direktmikroskopi av hudskrap kan man lätt se svamptrådar. Behandling kan vara svampdödande schampo, lösning eller tabletter.

En annan vanlig svampinfektion är nagel- och fotsvamp. Nagelsvamp svarar dålig på lokalbehandling. Tablett behandling är det effektivaste. Innan man ger tablett behandling bör ett svampprov tas för att konstatera svampväxt.

Eksem

Eksem är en mycket vanlig hudåkomma. Atopiskt eksem debuterar ofta som böjveckseksem hos barn. Det föreligger en viss ärftlighet för torr hud och därmed risken att utveckla atopiskt eksem. Under vinterhalvåret försämras oftast eksemet pga torrare klimat (främst inomhus).

Kontakteksem kan vara allergiskt t.ex. p.g.a. nickel eller irritativt t.ex. p.g.a. våtarbete. Patient med atopiskt eksem har större risk att drabbas av irritativt kontakteksem på händer vid vissa yrken t.ex. frisör, sjukvårds- och tandvårdspersonal, personer inom restaurant- och livsmedelsbransch och andra som måste tvätta händerna ofta (våtarbete).

Det finns ytterligare varianter av eksem t.ex. nummulärt eksem (myntformade eksem).

Den viktigaste åtgärd för att förebygga eksem är att smörja sig dagligen med mjukgörande krämer och minska vattenkontakt så som duschning. Vid utbrott av eksem ska kortisonkräm av olika styrka användas beroende på eksemets svårighetsgrad. Även icke kortisonbaserad eksemsalva finns nu som ett alternativ. Vid svårare eksem kan också ljusbehandling vara ett bra alternativ.

Psoriasis

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom som drabbar ca 2,5% av befolkningen i Sverige. En av förutsättningarna är ärftliga anlag. Många kan dock ha anlag utan att sjukdomen bryter ut. Luftvägsinfektioner och stress kan utlösa och förvärra psoriasis.

För de flesta med psoriasis kan det räcka med utvärtes behandling med kortison/D-vitamin preparat i olika beredningsformer: salva, kräm, liniment och lösning. Vid mer utbredd psoriasis kan ljusbehandling bli aktuell. Hos en liten grupp psoriatiker räcker inte utvärtes behandling och ljusbehandling till att kontrollera sjukdomen. Man kan då välja något invärtes läkemedel.

Kosmetisk dermatologi

Vi tar bort kosmetiskt störande leverfläckar, hudutväxter, mjällvårtor och solfläckar.